มาตรฐานขั้นตอนการล้างเครื่องปรับอากาศ

Last updated: 2020-08-17  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาตรฐานขั้นตอนการล้างเครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนการทำงาน

1.ติดป้ายประกาศพื้นที่ทำงาน

2.เปิดเครื่องทดสอบการทำงาน

3.วัดปริมาณความเร็วลม วัดอุณหภูมิ(เข้า-ออก) พร้อมจดบันทึก 

4.ปิดเครื่องปรับอากาศ หาตำแหน่งเมนสวิทซ์ควบคุม และปิดเมนสวิทซ์ พร้อมแขวนป้ายเตือนที่เมนสวิทซ์

5.เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นออกจากพื้นที่ทำงาน

6.คลุมพื้นที่โดยรอบ ด้วยพลาสติกใส

7.ถอด Filter

8.ถอดฝาครอบเครื่อง

9.ถอดชุดพัดลม, มอเตอร์

10.ถอดถาดน้ำทิ้ง

11.หุ้มมอเตอร์ด้วยพลาสติกใส

12.หุ้มคอยล์เย็นด้วยผ้าใบรองน้ำทิ้ง

13.ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น

14.ล้างทำความสะอาดโดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูง(Blower, ถาดน้ำทิ้ง, Filter)

15.เป่าแห้งก่อนนำไปประกอบคืน

16.ถอดฝาครอบเครื่องชุดคอยล์ร้อน

17.หุ้มมอเตอร์ ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยพลาสติกใส

18.ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำแรงดันสูง

19.เปิดเมนสวิทซ์ เปิดเครื่องเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

20.วัดแรงดันสารทำความเย็น วัดกระแส และวัดแรงดันไฟฟ้า พร้อมบันทึกลงในใบรายงาน

21.เช็ดทำความสะอาดกรอบคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนด้วยน้ำยาทำความสะอาด

22.ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

23.ชี้แจงผลการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ 

24.ส่งมอบงานแก่ผู้ประสานงาน พร้อมให้เซ็นใบรายงานปริมาณที่ทำเสร็จเรียบร้อย ชี้แจงปัญหา/แนวทางการแก้ไขจากการตรวจสอบ 

Powered by MakeWebEasy.com